Przykład oprawy ilustracji kowalika w ramkę

Kowalik w ramce