Często pojęcie “logo” zamiennie stosuje się z “logotypem” ale to nie jest to samo. Dlatego dziś krótko przybliżę Wam budowę logo.

Logo składa się z trzech części:
Sygnetu + Logotypu i motto firmy.

Sygnet – to znak graficzny logo. Sygnet może być abstrakcyjny lub przedstawiający. Zamiennie stosuję się także nazwę Godło.

Logotyp – to nazwa firmy zapisana za pomocą liter. Występują takie znaki firmowe, które składają się jedynie z logotypu.

Hasło  / motto firmy – Nie jest to element konieczny ale jest bardzo pomocnym narzędziem wzmacniającym przekaz danej marki. Motto firmy nazywane jest też sloganem lub taglinem

O ile sam logotyp może być logo, to logo składającego się z sygnetu i logotypu nie możemy określać mianem logotypu. Nie ma konieczności żeby logo zawierało wszystkich 3 wymienione elementy. Znak firmowy może składać się z sygnetu (godła) i logotypu. Jednocześnie jest wiele firm które posługują się jedynie logotypem lub samym godłem o tym pisałam szerzej w tekście: Jakie są rodzaje logo?